Asker SNI

Asker SNI er et foretak som driver med selvhjelp, nettverksbygging og innovasjon med fokus på menneskets mentale ressurser, talenter, mestrings- og forbedringspotensial innen psykisk helse.

Alle har en psykisk helse. Følelsene våre fungerer som et barometer som kan varsle oss og omgivelsene våre om vi er fornøyd og har det bra, eller om det er noe ved omgivelsene våre som gjør oss irritable og som vi derfor burde endre på enten ved å lære oss mestringsstrategier, eller ved å foreta endringer i rammebetingelsene slik at det som truer oss elimineres. Mange mennesker har et ønske om å føle seg vel og være glad og lykkelig hele tiden. Livsnyterne har en egen evne til å glede seg over soloppgangen og kose seg med god mat og vin. De er ofte positive og glade og det er behagelig å være sammen med dem. Andre mennesker går rundt og irriterer seg og finner mangler og lyter ved alle ting. Alle mennesker er forskjellige og svært sammensatte. Vi jobber med utgangspunkt i at alle mennesker har et talent eller en ferdighet de kan foredle, slik at de kan finne en plass i samfunnet hvor de kan oppleve mestring. En gretten og irritabel person behøver ikke nødvendigvis være en pest og en plage for andre. Evnen til å irritere seg over alt og alle følges ofte av et skarpt talent for å oppdage hva som kan være årsaken til problemet og en vilje til å forsøke å løse det. Livsnyterne og grinebiterne har kanskje kvaliteter og ferdigheter som de kan lære av hverandre.

Vi tror ikke at folk kan forvente å være tilfreds og førnøyde hele tiden. Av og til blir vi utsatt for store psykiske påkjenninger som for eksempel et dødsfall i familien, tap av arbeid, samlivsproblemer, sykdom eller skade, da vil følelsene våre slå ut på stressbarometeret og vi vil kanskje ha behov for andres hjelp og støtte. Vi tenker at følelser har hatt sin sunne og naturlige plass i menneskets evolusjonelle utvikling, men at de i vår kultur i dag, ofte blir oppfattet som et problem eller en sykdom. På denne hjemmesiden ønsker vi å dele noen erfaringer og råd om hvordan du kan forholde deg til den psykiske helsen. Vår innovative tanke er at følelsene skal gjenvinne sin naturlige plass i en kultur som igjen er mentalt bærekraftig.