Arbeid

Tap av arbeid er en situasjon som kan slå kraftig ut på stressbarometeret. For noen kan tap av arbeid medføre en så stor psykisk belastning at de velger å ta sitt eget liv. Vi har alle hørt historier om mektige menn med høy sosial status som begår selvmord etter å ha gått fallitt. I Norge har vi etablert gode trygdeordninger som skal sikre den økonomiske uforutsigbarheten ved tap av arbeid, men ofte er tap av sosial status et like stort problem.

NAV er en viktig samhandlingspartner ved tap av arbeid. Ikke nøl med å ta kontakt. Saksbehandleren på NAV kan være nettopp den personen du trenger til å hjelpe deg med å få oversikt over dine rettigheter og finne nye løsninger.