Bolig

Ved samlivsbrudd eller tap av arbeid er det mange som får problemer med å etablere seg på nytt i egen bolig på grunn av svekket økonomi. Ta kontakt med din kommune og spør om du kan få «Start lån» i Husbanken, dersom du er vanskeligstilt. De fleste kommuner har et info-torg eller en hyggelig sentralbord dame du kan henvende deg til.

Eit lite bu
Er betre enn inkje
Heime er kvar mann herre.
Hev du geiter to
Og ein tausperra sal,
Då tarv du ikkje tigge.

(Håvamål)