Erfaringsformidling

Asker SNI ble opprettet som et enkeltmannsforetak i 1994 for å drive familiebarnehage i eget hjem for barn i aldersgruppen 1-3 år. Som eier av barnehagen, yrkesaktiv og mor til tre var jeg det man kaller «dobbelt-arbeidende». Uttrykket dobbelt-arbeidende blir ofte brukt om småbarnsmødre for å illustrere det mentale stresset og tidsklemmen det medfører å ha ansvaret for små barn samtidig som moren skal oppfylle plikter og ansvar i forhold til å være yrkesaktiv.

Historisk sett er det mødrene som har påtatt seg hovedansvaret for omsorgen og oppdragelsen til de minste barna. Dette har gjennom psykologisk evolusjon formet og utviklet kvinnenes følelser og morsinstinkt forskjellig fra mannen. En nybakt mamma setter sine egne behov til siden og har alltid barnets ve og vel i tankene. I forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel er det grunn til å tro at mor er litt ekstra psykisk sårbar. Kvinnen tar ofte lett til tårene eller kan oppleves som litt hysterisk i denne livsfasen. Det er helt naturlig og et tegn til omgivelsene om at hun trenger beskyttelse enten fra partner eller andre voksenpersoner.

Vi sier ikke at far er dobbeltarbeidende. Vi sier at far er bleieskift-arbeider. Dette er et meget treffende uttrykk fordi farsinstinktet gjør at mannen ønsker å beskytte og forsørge sin nye lille familie. Gjennom psykologisk evolusjon har mannen utviklet en egen evne til å kople ut og fokusere på det han må gjøre når han måtte gå ut på jakt for å skaffe mat til sin nye familie. Når både mor og far er yrkesaktive i vår kultur oppstår det lett en blanding av roller, naturlige instinkter og forventninger. Det er ikke uvanlig at mange opplever livskriser og samlivsbrudd som fører til psykisk ubalanse i akkurat denne hektiske fasen av livet. Det skjedde med meg og nå vil jeg dele min erfaring med et håp om at den kanskje kan være til hjelp for andre.